Wuxi Ocarl Window Blinds Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $150,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Wuxi Ocarl Window Blinds Co., Ltd.
Jiangsu, China

Main Categories

Roller blind fabrics
Solar screen fabrics
Zebra sheer fabrics
Vertical blind fabrics
1,25 US$ - 5,70 US$/Mét
300.0 Mét(Min. Order)
20,00 US$ - 25,00 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
4,50 US$ - 5,50 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
4,50 US$ - 5,50 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
0,20 US$ - 6,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 6,50 US$/Mét
100 Mét(Min. Order)
1,25 US$ - 5,80 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
2,00 US$ - 3,50 US$/Mét vuông
500.0 Mét vuông(Min. Order)
5,40 US$ - 5,80 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
1,25 US$ - 4,16 US$/Mét vuông
500 Mét vuông(Min. Order)
5,40 US$ - 5,80 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
5,40 US$ - 5,80 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
1,25 US$ - 3,90 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
1,20 US$ - 1,50 US$/Mét vuông
300.0 Mét vuông(Min. Order)
0,40 US$ - 3,90 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
0,90 US$ - 3,50 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
0,40 US$ - 2,30 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
0,50 US$ - 4,20 US$/Mét vuông
300 Mét vuông(Min. Order)
0,20 US$ - 0,30 US$/Mét vuông
500 Mét vuông(Min. Order)
0,08 US$ - 0,156 US$/Mét
12000 Mét(Min. Order)
0,10 US$ - 0,30 US$/Mét
12000 Mét(Min. Order)
0,08 US$ - 0,156 US$/Mét
12000 Mét(Min. Order)
0,135 US$ - 0,138 US$/Mét
500 Mét(Min. Order)
0,08 US$ - 0,156 US$/Mét
5000 Mét(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

1,00 US$ - 1,01 US$/Bộ
1000.0 Bộ(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Chat Online

Luisa Gu
Loading
Elaine Wu
Loading
Louis Phang
Loading